Νικολάου Σουζάννα-Μαρία

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 2651005875
Fax:
e-mail: snikola@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:30-12:30 και Πέμπτη 11:30-12:30

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του σχολείου, Εκπαιδευτικές ανισότητες, Προβλήματα
εγκατάλειψης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Κοινωνικοποίηση του παιδιού, Παιδική
ηλικία, Εκπαίδευση και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Βία στο σχολείο
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Κοινωνική και Πολιτική εκπαίδευση με τη χρήση ΜΜΕ

Κοινωνιολογία της Eκπαίδευσης I

Κοινωνιολογία της Eκπαίδευσης IIΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών

Κοινωνικοποίηση του Παιδιού στο Οικογενειακό και Σχολικό Περιβάλλον

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης