Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση για την εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Καλούνται όσες φοιτήτριες και φοιτητές του ΠΤΔΕ δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες, να μεριμνήσουν ώστε:

α) να εγκαταστήσουν το MS Office 365 και να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS Teams (πληροφορίες στο office365@uoi.gr)

β) να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-course και στα αντίστοιχα μαθήματα (πληροφορίες στον http://ecourse.uoi.gr/ και στο ecourse@uoi.gr).

Προσοχή: Η εγγραφή να γίνει και στις δύο πλατφόρμες.

 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών