Εγγραφή στο e-cource και στο MS-Teams για τη Διδακτική της Φυσικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που είναι επί πτυχίω και θα εξετασθούν στο μάθημα της Διδακτικής της Φυσικής-Πρακτική Άσκηση, να κάνουν εγγραφή στο e-course για να ετοιμασθούν για την εξ’ αποστάσεως εξέταση.

Ενημέρωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα έχουν δηλώσει τα παρακάτω μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ-Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Σχολεία Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Να επισκεφθούν τα σχετικά e-courses αλλά και το πανεπιστημιακό τους e-mail στο Περισσότερα, …