Ανακοίνωση εκπόνησης εργασιών

  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Στ΄ Εξαμήνου που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στη θεματική “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 καλούνται να επικοινωνήσουν, μέσω  email, με τον διδάσκοντα αναφέροντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και Περισσότερα, …

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πτυχιακές εργασίες

Καλούνται ότι όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες του Γ’ έτους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα γνωστικά αντικείμενα: «Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» και «Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά  με τη Διδάσκουσα Περισσότερα, …