Εγγραφή στο e-cource και στο MS-Teams για τη Διδακτική της Φυσικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που είναι επί πτυχίω και θα εξετασθούν στο μάθημα της Διδακτικής της Φυσικής-Πρακτική Άσκηση, να κάνουν εγγραφή στο e-course για να ετοιμασθούν για την εξ’ αποστάσεως εξέταση.