Ενημέρωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα έχουν δηλώσει τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος
  2. Σχολική Πρακτική ΙΙ-Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Σχολεία
  3. Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Να επισκεφθούν τα σχετικά e-courses αλλά και το πανεπιστημιακό τους e-mail στο οποίο έχει αποσταλεί σχετική ανακοίνωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Για οτιδήποτε δεν έχει συμπεριληφθεί στην εν λόγω ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα μέσω e-mail.