Η ύλη για το μάθημα ‘Μουσείο και Ιστορία’ που διδάχτηκε με τρία δια ζώσης και εννέα διαδικτυακά μαθήματα το εαρινό εξάμηνο του έτους 2019-2020, είναι ανηρτημένη ως ‘Ύλη 2016’ στο e course του μαθήματος. Εκεί είναι ανηρτημένα τα σχετικά power points, όπως και τα ηχητικά αρχεία των διαδικτυακών παραδόσεων.

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά από το teams και θα λάβετε σύντομα σχετικές οδηγίες.

Φιλικά, ΕΑ, 11-6-2020