Ενημέρωση για τις εξετάσεις στα μαθήματα της Περιβαλλοντικής και της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα του κ. Γαβριλάκη, στο πλαίσιο της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, να διαβάσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των αντίστοιχων e-course, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Οι οδηγίες αυτές έχουν ήδη φτάσει στο email όσων είναι ήδη εγγεγραμμένες/οι στα e-course.