Φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ – Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Λόγο”

Καλούνται οι φοιτητές ΔΟΑΤΑΠ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Λόγο” να το δηλώσουν στο email gkapsali@uoi.gr, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και το ID τους στο Skype. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1/07/2020, και ώρα 13:00-14:00, μέσω Skype.