Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων της Ν. Αντωνιάδου

Εξέταση μαθημάτων Ν. Αντωνιάδου

Τα μαθήματα που διδάσκει η κ. Αντωνιάδου θα εξεταστούν μέσω MS Teams. Συγκεκριμένα:

·         Γενική Ψυχολογία Ι (μόνο επι πτυχίω)

·         Γενική Ψυχολογία ΙΙ

·         Ψυχολογία της Εφηβείας: Ανάπτυξη και Ανθεκτικότητα

Παρακαλώ οι φοιτητές να μελετήσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο e-class και να εγγραφούν εγκαίρως στην Πιστοποιημένη Αίθουσα Εξέτασης του μαθήματος που τους ενδιαφέρει.