Διεξαγωγή του μαθήματος: Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια 4/11/2020 ώρα 11:30

Το μάθημα Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/11/2020 ώρα 11:30 μέσω της πλατφόρμας Msteams. Κωδικός σύνδεσης  gjz0yeo

Η διδάσκουσα

Ελένη Γκοντού