Διεξαγωγή του μαθήματος ‘Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας’ 4-11-2020

Το μάθημα ‘Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας θα γίνει την Τετάρτη στις 3-11-2020, στις 9.30 π.μ. μέσω της πλατφόρμας Msteams. Κωδικός σύνδεσης 9acvhzf

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Ειρήνη Νικολάου