ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τ ο μάθημα Διδακτικής της Ιστορίας αυτήν την Τρίτη (23-2-2021), και μόνο, θα ξεκινήσει στις 15.30 και όχι στις 14.30. Δηλαδή, το μάθημα θα διαρκέσει 15.30 με 18.30. Η διδάσκουσα, Ελένη Αποστολίδου