ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το 1ο μάθημα ‘Μουσείου και Ιστορίας’ θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου. Το 1ο μάθημα Διδακτικής της Ιστορίας στις 16 Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες msteams με τους κωδικούς που έχουν ανακοινωθεί.   Καλή Αρχή, η διδάσκουσα, Περισσότερα, …

Έναρξη μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 17/2/2021 στις 08:30. Το μάθημα αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο εκπαιδευτικός και ο επιστήμονας παιδαγωγός. Είναι επίσης απαραίτητες για την υποστήριξη όλων των μαθημάτων του Τμήματος και την εκπόνηση εργασιών. Περισσότερα, …

Έναρξη μαθήματος «Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 16/2/2021 στις 8.30. Το μάθημα αναφέρεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη projects σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών όπως εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, ρομποτική, φορητές συσκευές. Οι διδάσκοντες Α. Μικρόπουλος, Μ. Δελημήτρος

Έναρξη μαθήματος «Εκπαίδευση STEM»

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 15/2/2021 στις 11.30. Μετά το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης STEM, οι φοιτητές αναπτύσσουν projects STEM. Οι διδάσκοντες Ι. Βρέλλης, Κ. Γεωργόπουλος, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος (Συντονιστής), Ι. Μπέλλου, Γ. Στύλος, Κ. Τάτσης

Έναρξη μαθήματος «Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 16/2/2021 στις 11.30. Το μάθημα πραγματεύεται περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, που ενδείκνυνται για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ελεύθερο δικτυακό περιβάλλον https://code.org/. Οι διδάσκοντες Α. Μικρόπουλος, Ι. Μπέλλου