ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Aναφορικά με την εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός Ι» τη Δευτέρα 8-2 και ώρα 9-10, όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με τη σύνδεση στο MsTeams, παρακαλώ να αποστείλουν το πανεπιστημιακό τους e-mail στη διδάσκουσα (spegka@uoi.gr). Υπενθυμίζω ότι η σύνδεση μέσω MsTeams Περισσότερα, …