Έναρξη μαθήματος “Ελληνικά Περιοδικά”

Το μεταπτυχιακό μάθημα “Ελληνικά Περιοδικά” της Κατεύθυνσης “Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός” θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα  5.30 μ.μ. Ο κωδικός της ομάδας στο MS Teams είναι 136g2zp

Ανακοίνωση υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής κ. Λογοθέτη Σταματούλας

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, και ώρα 10:30 π.μ., η υποψήφια Διδάκτωρ κ. Λογοθέτη Σταματούλα θα παρουσιάσει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, τη Διδακτορική Διατριβή της, με θέμα: «Το θετικό κλίμα στο σχολείο ως καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικής Περισσότερα, …