Συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (Σπ. Σούλη)

Συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (Σπ. Σούλη)

Οι φοιτήτριες/ές με αρ. μητρώου 8961, 9114, 9127, 8871, 9026, 8916, 9063, 9118, 9046, 9039, 8969, 8907, 8997, 8859, 8888, 8953, 8867, 9012, 8964, 9094, 8984, 9010, 8968, 9041, 9320, 9305, 9336, 9370, 9303, 9217, 9309, 9252,

οι νεοεισερχόμενες/οι φοιτήτριες/ές από μετεγγραφή στο ΠΤΔΕ καθώς και

όσες/οι φοιτήτριες/ές, εκ παραδρομής, δεν συμπεριελήφθησαν στην αναρτημένη κατάσταση των Ακαδημαϊκών Συμβούλων

καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπ Σούλη την Τρίτη 06.04.2021 στις 20:00 στην ψηφιακή αίθουσα που έχει δημιουργηθεί στο MSTeams με κωδικό εισόδου Int3ork