ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το απογευματινό μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα πλαίσια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του τμήματος μας, θα αναβληθεί. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί σύντομα. Ζητώ συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία τυχόν θα προκληθεί

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση,

η διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου