Χορωδία Π.Τ.Δ.Ε. Δηλώσεις συμμετοχής

Χορωδία Π.Τ.Δ.Ε , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Δηλώσεις συμμετοχής Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η Χορωδία Π.Τ.Δ.Ε. δέχεται καινούρια μέλη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Μουσικής  στον 2ο όροφο  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου μας. Οι φοιτητές/τριες που θέλουν Περισσότερα, …