Η Μουσική στην εκπαίδευση. Διαθεματικές εφαρμογές-Χορωδία

Αλλαγή αίθουσας Το μάθημα Η Μουσική στην εκπαίδευση. Διαθεματικές εφαρμογές θα γίνεται την ίδια ώρα στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μουσικής και όχι στην αίθουσα 9. Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενο το μάθημα Μουσική Αγωγή του β ‘ εξαμήνου. Αλλαγή μέρας Περισσότερα, …