Αναβολή μαθήματος “Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι”

Το μάθημα του τμήματος της Τρίτης 26/10/2021 δε θα πραγματοποιηθεί, ώστε να συμβαδίζει με το τμήμα της Πέμπτης 28/10/2021 το οποίο επίσης δε θα γίνει λογω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.