ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Την Παρασκευή 27/5/2022 και ώρα 11:30, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στο Αμφιθέατρο του 1ου Ορόφου, όπου θα συζητηθούν οι εργασίες και οι εξετάσεις στο μάθημα «Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση».

Τονίζεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι το αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό στο ecourse του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος