Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Σπ. Σούλης)

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Σπ. Σούλης)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώων θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στην θεματική περιοχή: ΄΄Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση΄΄.

9048

9059

8859

9046

8931

8904

8907

8935

9015

8849