Ανακοίνωση για το μάθημα ”Ψυχική Υγεία & Εκπαίδευση”

Την Παρασκευή 27/05/2022, ώρα: 11.30, στην αίθουσα 9, θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο μάθημα (επανάληψη) του γνωστικού αντικειμένου.

Η διδάσκουσα
Τατιανή Γκάτσα