ΠΜΣ Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα Αγγλικά επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες / οι  έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου Advanced ή Proficiency.

Σχετική βιβλιογραφία :

  • Λεξικό : Παιδαγωγικοί και Εκπαιδευτικοί  Όροι στην Αγγλική Γλώσσα – Αναστασία Κωστούλα – Gutenberg
  • Psychology Today ( weekly magazine)
  • British Journal of education, society and behavioural science.
  • Green Teacher – Toronto, Canada – Editor Tim Grant
  • Academic Encounters by Bernard Seal – Cambridge University Press