Αναπλήρωση και Αναβολή μαθημάτων (κα Τ. Γκάτσα)

Λόγω συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο τα μαθήματα Θεωρίες Προσωπικότητας: έρευνα & Εφαρμογές και η Εκπαιδευτική Ψυχολογία, μόνο για τη συγκεκριμένη εβδομάδα θα αλλάξουν ήμερα και ώρα.
Ειδικότερα:
1. Το μάθημα ”Εκπαιδευτική Ψυχολογία΄΄ αντί για την Πέμπτη 6/10/2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/10/2022, ώρα: 8.30-11.30, στο αμφιθέατρο ισογείου.
2. Το μάθημα ”Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα & Εφαρμογές” αντί για την Τετάρτη 4/10/2022, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ώρα 14.30-17.30, στην αίθουσα 9.

Η Διδάσκουσα
Τατιανή Γκάτσα