ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες για το μάθημα «Πειραματική Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών», να δηλώσουν το τμήμα που επιθυμούν στο ecourse του μαθήματος.
Οι διδάσκοντες
Κ. Γεωργόπουλος
Γ. Στύλος