Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Δια βίου άσκηση και εκπαίδευση”

Το μάθημα του Γ’ εξαμήνου με τίτλο “Δια βίου άσκηση και εκπαίδευση” θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο του Ισογείου. Η ημέρα (Τρίτη) και ώρα (17:30) του μαθήματος παραμένουν ίδια