Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση”

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα, την Τετάρτη 26.10.2022 11:30-14:30. Ανακοίνωση 21.10.2021  

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM”

Το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα, την Τετάρτη 26.10.2022, 08:30-11:30. Ανακοίνωση 21.10.2021