Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM: Έκτακτη Ανακοίνωση

Το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] της Τρίτης 11.10.2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα και θα αναπληρωθεί εντός του Οκτωβρίου. Ανακοίνωση 09.10.2021b

Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση: Έκτακτη Ανακοίνωση

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] της Τρίτης 11.10.2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα και θα αναπληρωθεί εντός του Οκτωβρίου. Ανακοίνωση 09.10.2021