Χριστίνα Τάσση: Αναβολή μαθημάτων

·         Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική έρευνα Το μάθημα «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Έρευνα» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/11 λόγω ασθένειας.   ·         Ατομική και ομαδική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο Το μάθημα «Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική στο Σχολικό Περισσότερα, …