Θέματα Ν.& Σ. Ιστορίας-Μετάθεση μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα “Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας” ότι το μάθημα της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί από τις 14:30-17:30 (αντί στις 17:30-20:30), και μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα, στην αίθουσα 9. Η διδάσκουσα Χρύσα Περισσότερα, …