ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα: Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση, Α’ εξαμήνου και Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, Ε’ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28/11 και 29/11 αντίστοιχα, λόγω ασθενείας του διδάσκοντα. Θα οριστούν ημέρες αναπλήρωσης των μαθημάτων, έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές. Περισσότερα, …