Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση: Εξέταση Μαθήματος

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711]
θα εξεταστεί την Πέμπτη 02.02.2023, 12:00-15:00 στο Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής.

Ανακοίνωση 10.01.2023