«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα «Ψηφιακός Γραμματισμός» θα διεξαχθεί σε δύο Τμήματα:

Δευτέρα 9:00-11:00 και Δευτέρα 14:30-15:30.

Παρακαλώ να εγγραφείτε στο E-course στο μάθημα “Ψηφιακός Γραμματισμός”  και να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω τμήματα έως την Πέμπτη 16/2/23 και ώρα 11:00 π.μ. Ακολούθως θα αναρτηθούν οι λίστες με τα ονόματά σας στο e-course.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τη διδάσκουσα του μαθήματος (spegka@uoi.gr).

 

Η διδάσκουσα