Σχολική Πρακτική Ι- Συμμετέχοντες επί πτυχίω

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες επί πτυχίω (πέραν του 4ου έτους) οι οποίοι:

α. προτίθενται να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου 2023 και

β. οφείλουν μέρος των εργασιών που ανατέθηκαν στο μάθημα,

ότι οι υποβολές των οφειλόμενων εργασιών μπορούν να γίνουν αποκλειστικά μέσω του ecourse μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:55 μ.μ.

Αποστολή των εργασιών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. email) δε θα γίνουν δεκτές. Για οποιοδήποτε απορία/διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διδάσκουσα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Καλή επιτυχία!

Σημείωση: Η ανακοίνωση δεν αφορά φοιτητές/τριες οι οποίες βρίσκονται είτε στο γ’ είτε στο δ’ έτος σπουδών, οι οποίοι/ες θα εξεταστούν στο μάθημα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Για τους εν λόγω συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου