Αντωνιάδου Ναυσικά

Αντωνιάδου Ναυσικά
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Ψυχολογία Ι
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail: n.antoniadou@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 16:30-17:30 & 20:30-21:30 στο Εργαστήριο
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και ΈρευναςΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:

Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα: