Φυλακτακίδου Αναστασία

Φυλακτακίδου Αναστασία

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή
Τηλέφωνο: 2651005763
Fax:
e-mail: afilakt@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 
Ώρες συνεργασίας: 
 

 

 

 

 

 

 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Λαογραφία – Ανθρωπολογία – Παραδοσιακός Χορός – Φυσική ΑγωγήΠροπτυχιακά Μαθήματα:

Διαθεματική προσέγγιση του παραδοσιακού χορού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση


Μεταπτυχιακά Μαθήματα: