Ενημέρωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου-Σχολική Πρακτική ΙΙ

Όσοι και όσες φοιτητές/τριες πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ, παρακαλούνται να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα (e-course).

Καλή επιτυχία!

Η διδάσκουσα