Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Επίλυση αποριών

Για την επίλυση αποριών για τα μαθήματα του κ. Τάτση, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω του MS Teams τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανάλογα με το μάθημα, πρέπει να εισέλθουν στην αντίστοιχη ομάδα συγκεκριμένες ώρες, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς:

  • Βασικές έννοιες Μαθηματικών (Α΄ εξάμηνο): rke88ed (ώρα: 12:00-13:00)
  • Διδακτική Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (ΣΤ΄ εξάμηνο), Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (Ζ΄ εξάμηνο), Ειδικά Θέματα Μαθηματικών (Η΄ εξάμηνο): zzk4zvu (ώρα: 13:00-13:30)