Φυσική στην Καθημερινή Ζωή

Το μάθημα «ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ» θα διδαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams (Κωδικός l4i27cv). Οι φοιτητές  παρακαλούνται να εγγραφούν και στην πλατφόρμα e-course (αυτοεγγραφή). Το μάθημα ξεκινά την Τετάρτη, 7/10/2020, και ώρα 08:30-11:30).