Μs-teams To τραγούδι ως μορφή και δημιουργία μάθημα 21-10-2020

Ανακοίνωση για το μάθημα “Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας” στις 21-10-2020   Σε συνέχεια απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τα μαθήματα που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των φοιτητών, το προαιρετικό μάθημα(ΠΡ004) “Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας” Περισσότερα, …