Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι

Το πρώτο μάθημα θα γίνει από απόσταση μέσω του συστήματος MS Teams την Πέμπτη 15/10/2020 στις 11:30. Ο κωδικός της σχετικής ομάδας στο MS Teams είναι 1m63pqe. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε. Στο μάθημα αυτό θα γίνει ενημέρωση για Περισσότερα, …