Έναρξη μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία” του Γ’ εξαμήνου και “Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και τη Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι” του Ε’ εξαμήνου, θα ξεκινήσουν να διδάσκονται από την προσεχή εβδομάδα, κατά τις ώρες και μέρες που περιγράφονται παρακάτω, Περισσότερα, …