Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα “Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες”

Το μάθημα θα γίνεται από απόσταση μέσω της πλατφόρμας MS Teams (κωδικός m20j69n). Το πρώτο μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα 19/10/2020 στις 18:00.