Έναρξη μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία” του Γ’ εξαμήνου και “Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και τη Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι” του Ε’ εξαμήνου, θα ξεκινήσουν να διδάσκονται από την προσεχή εβδομάδα, κατά τις ώρες και μέρες που περιγράφονται παρακάτω, μέσω Teams και με διδάσκοντα τον κ. Δημήτρη Γκότζο.
Οι φοιτήτριες/ές που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, καλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες με τους ακόλουθους κωδικούς:

– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία: Δευτέρα, 17:30-20:30 – κωδικός wb4f9ah
– Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και τη Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι: Τετάρτη, 17:30-20:30 – κωδικός 6a8bllm