Μs-teams To τραγούδι ως μορφή και δημιουργία μάθημα 21-10-2020

Ανακοίνωση για το μάθημα “Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας” στις 21-10-2020

 

Σε συνέχεια απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τα μαθήματα που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των φοιτητών, το προαιρετικό μάθημα(ΠΡ004) “Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας” της ερχόμενης Τετάρτης (21 Οκτωβρίου 2020) θα πραγματοποιηθεί στις 9.30, διαδικτυακά, μέσω Ms-teams. Ο κωδικός της ηλεκτρονικής τάξης  είναι 9acvhzf. Η αλλαγή ισχύει μόνο για την Τετάρτη 23-10-2020

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Ειρήνη Νικολάου