Εκπαίδευση STEM – Βρέλλης

Οι ομάδες που έχουν ανατεθεί στον κ. Βρέλλη αποτελούνται από τους φοιτητές/φοιτήτριες με τα παρακάτω ΑΜ: 8484,8829,8492,8493,8278,8502,8423,8333,8337,8378,8415,8268,8280,8822,8395,8390,8495,8400,8504,8350,8291,8401,8398,8405,8487,8796 Η πρώτη συνάντηση  θα γίνει τη Δευτέρα 8/3/2021 στις 11:30 στην ομάδα του MS Teams με τίτλο “Εκπαίδευση STEM (Βρέλλης)”. Οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες Περισσότερα, …

Έναρξη μαθήματος Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΙΙ

Η πρώτη σύσκεψη θα γίνει μέσω του συστήματος MS Teams την Πέμπτη 18/2/2021 στις 14:30. Ο κωδικός της σχετικής ομάδας στο MS Teams είναι c39wt0d. Στη σύσκεψη αυτή θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής και την εξέταση Περισσότερα, …

Συνάντηση με ακαδημαϊκό σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου: 8337, 8296, 8348, 8249, 8300, 8245, 8297, 8462, 8310, 8406, 8505, 8301, 8336, 8290, 8823, 8824, 8441, 8487, 8263, 8425, 8372, 8322, 8233, 8179, 9330, 9322, 9275, 9222, 9374 Περισσότερα, …

Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα “Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες”

Το μάθημα θα γίνεται από απόσταση μέσω της πλατφόρμας MS Teams (κωδικός m20j69n). Το πρώτο μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα 19/10/2020 στις 18:00.  

Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ι

Το πρώτο μάθημα θα γίνει από απόσταση μέσω του συστήματος MS Teams την Πέμπτη 15/10/2020 στις 11:30. Ο κωδικός της σχετικής ομάδας στο MS Teams είναι 1m63pqe. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε. Στο μάθημα αυτό θα γίνει ενημέρωση για Περισσότερα, …