Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια, Τετάρτη 2/12/20

Το μάθημα Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης Ια, θα πραγματοποιηθεί για όλους τους φοιτητές/τριες και των τεσσάρων τμημάτων την Τετάρτη 2/12/20  στις  11:30 – 14:30

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για τα υλικά στο e-course του μαθήματος.

Η διδάσκουσα 
Ελένη Γκοντού