ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ και ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτήτριες/φοιτητές, των οποίων Ακαδημαϊκή Σύμβουλος είναι η κ. Καρασαββίδου, καλούνται σε Ενημερωτική Συνάντηση μέσω Teams, την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, ώρα 11.30 με 13.00

Σας ευχαριστώ!